لیست قیمت

فروردین 1402

طرح اصلی

ولوم

ردیف لیست کالا قیمت
1 V1 21,000
2 V2 21,000
3 V3 21,000
4 V4 21,500
5 V5 19,000
6 V6 21,000
7 V7 21,000
8 V8 21,500
9 V9 21,500
10 S1 27,900
11 S2 27,900
12 S3 27,500
13 S4 27,500
14 C 5,000
15 G1 4,500
16 G2 4,500
17 R بژ 11,500
18 R طلایی و مسی 11,500
19 M1(مشکی) 4,500
20 M2 (بژ) 7,000
21 M3 (طلایی) 7,500
22  M4 (مسی)
7,500
23 کلاسیک برنجی 63,500
24 کلاسیک طلایی فورتیک(سربی) 30,000
25 کلاسیک کروم براق 29,000
26 کلاسیک نیکل خش دار 29,000
27 ولوم  D (آبکاری)  18,500
28 ولوم D (مشکی)   17,500
29 ولوم  D (نیکل خشدار)   18,500
30 ولومT2 کروم  
22,000
31 ولومT1 نیکل 22,000

 

 

واشر

ردیف  لیست کالا قیمت
1 P1 800
2 P2 800
3 P3 800
4 P4 800
5 P5 1000
6 P6 800
7 P7 800
8 P8 800

 

گارد حرارتی 

 ردیف لیست کالا  قیمت
1 A1(5 شعله) 55,000
2 A1(4 شعله 47,000
3 A2 55,000
4 A3 55,000

 

 

 

قطعات دیگر

ردیف لیست کالا قیمت
1 بست کابینتی 2,500
2 سپری صلیبی 11,000
3 زیر ولوم ABS مشکی
1,900
4 زیر ولوم ABS کروم 
3,900
5 زیر ولوم ABS طلایی  
3,900
6 زیر ولوم ABS بژ   
3,900

 

 

پلیت

ردیف لیست کالا قیمت
1 گرد براق 165,000
2 گرد مات 265,000
3 مربع براق 188,000
4 مربع مات 288,000
5 کنی براق 165,000
6 کنی مات 265,000
7 گرد مربع براق 188,000
8 گرد مربع مات 288,000
9 اخوانی براق 165,000
10 اخوانی مات 265,000
11 پادیسانی براق 188,000
12 پادیسانی مات 288,000
13 آرچلیک براق 165,000
14 آرچلیک مات 265,000

 

 

دستگیره

ردیف لیست کالا قیمت
1 D توستر سیلور    
2 D فر سیلور  
3 D مشکی